Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015

Author: Linda Groenewoud/vrijdag 26 juni 2015/Categories: Nieuws voor leden

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie!

Bijna vakantie…..

In deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie staan we nog even stil bij de samenwerking Concordia/Armonia. Vervolgens geven we aan hoe ver we zijn met ons beleidsplan en de nieuwe instrumentenregeling. Daarvoor zal in het najaar een extra ledenvergadering worden ingelast. We herinneren jullie ook nog graag even aan het verenigingsuitje, waarvoor jullie een uitnodiging hebben ontvangen van de activiteitencommissie. Geef je nog even op voordat je met vakantie gaat.

Tot slot de laatste repetities van dit seizoen en de start van het nieuwe seizoen en de concertagenda.

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie. Rust lekker uit en kom gezond terug in het nieuwe seizoen!

Samenwerking Concordia en Armonia

Op vrijdag 12 juni jl. hebben we jullie middels een brief geïnformeerd over de voorgenomen samenwerking tussen Concordia en Armonia. Tijdens de repetities in die week daarna hebben we daar een mondelinge toelichting aan toegevoegd en was er gelegenheid om hierover vragen te stellen. De eerste stap is dus dat onze Young2C leerlingen na de zomervakantie worden ingedeeld in de orkesten van Armonia. We hopen daarmee de muzikale kwaliteit van de orkesten te verhogen en het speelplezier van de jeugdleden van beide verenigingen te vergroten. De besturen van beide verenigingen zullen in de komende periode onderzoeken op welke andere vlakken er samenwerking mogelijk is. De verenigingen behouden ieder hun eigen profiel, identiteit en zelfstandigheid.

De reacties die wij van jullie hebben gehad op deze stap waren positief. Daarvoor willen wij jullie hartelijk danken.

Laatste repetitie van Young2C

Afgelopen dinsdag heeft Young2C voor de laatste keer samen gerepeteerd. Volgende week sluiten ze het Young2C tijdperk af met een BBQ en na de zomervakantie gaan de leden meespelen in  Astor/ ALLO of TJHO
Als verraasing voor Folkert die ruim 12 jaar voor dit orkest heeft gestaan kwamen er een heel aantal oud leden nog één keer meespelen! Folkert bedankt voor al die jaren dat jij met veel  enthousiasme deze groep hebt begeleid!

 

Ledenadministratie

Henk Odink is gestopt met de ledenadministratie.Hij heeft dit vele jaren voor de vereniging gedaan en daarvoor willen wij hem ook heel hartelijk danken!
De ledenadministratie wordt overgenomen door de penningmeester Arno Bril. Het mailadres voor zaken rondom ledenadministratie blijft : ledenadministratie@concordiahengelo.nl
Contact persoon voor nieuwe leden is Linda Groenewoud (074 2569570)

Beleidsplan

In het afgelopen half jaar is er veel denkwerk verricht over de koers die we als vereniging zouden moeten varen. Onder leiding van Willem Lenderink van de Sesam Academie hebben we in een aantal sessies de vereniging, de organisatie en niet in de laatste plaats onszelf als bestuur tegen het licht gehouden. We hebben bij deze sessies ook mensen uit de vereniging gevraagd om hun mening te geven.  De sessie die we hebben besteed aan jeugd, opleiden en de toekomst van Young2c leverde een aantal adviezen op waarmee we direct aan de slag zijn gegaan . Het concrete resultaat daarvan is dat we de samenwerking met Armonia hebben gezocht zoals die hiervoor al is beschreven.

Al dat denkwerk moet ook op papier worden gezet. Inmiddels is er een eerste concept-beleidsplan besproken in het bestuur.  Willem Lenderink was daar ook bij en heeft zijn feedback gegeven. We gaan de zomerperiode benutten om  het concept verder uit te werken tot een plan dat we eind september begin oktober aan jullie voor willen leggen.

 

Instrumentenregeling

Naar aanleiding van de gehouden presentatie op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 maart 2015 over de instrumentenregeling zijn er een paar reacties gekomen. Deze reacties zijn eerst besproken in het bestuur en vervolgens teruggekoppeld aan betrokkenen. Inmiddels is duidelijk hoe de regeling inhoudt er uit gaat zien en wat de bijdragen aan het onderhoudsfonds gaan worden.

Samengevat komt het er op neer dat, degene die een instrument bespelen dat eigendom van Concordia is, een onderhoudsbijdrage gaan betalen met de volgende verdeling:

Jeugdleden onder de 18: bijdrage aan het fonds nihil (€ 0,--)

Categorie leden die vallen onder het ‘algemeen gebruik’ (zoals slagwerkers): € 2,50 per maand, bovenop het contributiebedrag

Alle overige leden die een instrument bespelen dat eigendom is van Concordia:5,-- per maand, bovenop het contributiebedrag

Er wordt momenteel nog gewerkt aan het format van het definitieve contract en de opzet van de administratie.

Wanneer gaat de regeling in?

Tijdens de ALV hebben we afgesproken dat de regeling pas ingaat na goedkeuring van de ALV. Streefdatum was 1 augustus. Omdat we erg druk zijn geweest met de samenwerking met Armonia voor onze jeugd en de vakantieperiode die aanbreekt, gaan wij dat dus niet meer redden.

 

Ingelaste ALV

Het is onze bedoeling om op zondagavond 4 oktober een ingelaste ALV te organiseren over ons beleidsplan en de instrumentenregeling. Een definitieve uitnodiging hiervoor ontvang je zo spoedig mogelijk na de zomervakantie, maar noteer deze datum al vast in de agenda!

 

Herinnering Verenigingsuitje

Beste leden en dirigenten,

Het wordt weer hoog tijd voor een gezellige uitje met familie, en zonder instrumenten.
Aanmelding fietstocht via deze link svp vóór 5 juli 20015.


De activiteitencommissie Rolf en Marike.

 

Afsluiting seizoen en start nieuw seizoen

Young2C repeteerde voor de laatste keer op 23 juni en sluit het seizoen af op 30 juni met een bbq. Armonia heeft hen al uitgenodigd voor de repetities van de jeugdorkesten op 26 juni en 3 juli om al vast kennis te maken. Na de zomervakantie starten zij dus afhankelijk van niveau en leeftijd in de verschillende leerling orkesten daar en repeteren dan op de vrijdagavond in het gebouw van Armonia. De eerste repetities na de vakantie zijn op vrijdag 14 augustus.

SlamCC sluit het seizoen af op 30 juni en start in het nieuwe seizoen op dinsdag 18 augustus.

Het orkest heeft de laatste repetitie op woensdag 1 juli. Na de pauze luiden we gezamenlijk de vakantie in met een drankje en hapje in de soos. De eerste repetitie van het orkest is op woensdag 19 augustus.

 

Concertagenda

Repetitie's en concert GOHO

7 juni inzeepdag
27 september repetitie
10 oktober repetitie
25 oktober repetitie
30 oktober concert

Zaterdag 7 november Dubbelconcert met HOT Enschede

Zondagmiddag 20 december in de stadhuishal te Hengelo.
Dit concert wordt georganiseerd door HRFSTWIND
Zie http://www.hrfstwnd.nl/hrfstwnd/
 


Fijne vakantie allemaal!

 

 

 

 

Number of views (3934)

Tags:

x