Inschrijfformulier

 

ACTIE :
Voor nieuwe leerlingen die zich aanmelden voor 1 september geldt een kortingsregeling op de contributie in het eerste jaar en is er geen inschrijfgeld!

In plaats van 15,15 in het eerste jaar 12,- p/mnd  (junior tarief)

 

  1. De contributie bedraagt  per april 2017 € 21,50 per maand voor volwassenen (18 jaar en ouder).
    Leden jonger dan 18 jaar of leden die een volledige dagopleiding volgen betalen het juniortarief van € 15,15 per maand in 2017.
  2. De hoogte van de contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd (na kennisgeving).
  3. De contributie kan uitsluitend via automatische bank/giro incasso voldaan worden.
  4. De contributie wordt aan het begin van iedere maand van de opgegeven rekening afgeschreven.
  5. Eenmalig wordt bij aanvang van het lidmaatschap naast de contributie € 12,50 administratiekosten afgeschreven.
  6. Leden die via de vereniging les hebben op de muziekschool, verplichten zich het gehele lopende cursusjaar tot contributiebetaling. Zij betalen tot 1 juli van het lopende cursusjaar de contributie.
  7. In bijzondere gevallen kan van punt 6 worden afgeweken, dit ter beoordeling van het bestuur.
  8. Deze contributieregeling wordt door het lid, bij minderjarigheid, door diens wettelijke vertegenwoordiger voor akkoord ondertekend. 

Inschrijving als lid

U kunt zich aanmelden als lid van onze vereniging door onderstaand formulier in te vullen.
Voor het aanmelden van meerdere personen dient u het formulier meerdere keren in te vullen.

Door het ondertekenen van onderstaand formulier gaat u akkoord met:
1.  de algemene regels die binnen onze vereniging gelden (zie ons Huishoudelijk Reglement)
2.  automatische maandelijkse incasso van het contributiebedrag van genoemd rekeningnummer

 

Inschrijfformulier